Master oficial en UE-China cultura y economía

Official master course of EU-China culture & economy

Títol

Després de cursar satisfactòriament totes les assignatures del programa, superant els 54 ECTS de docència, els alumnes han de presentar i defensar un treball final de màster de 6 ECTS.

Un cop superat, s'obté el Títol Oficial:

MÀSTER UNIVERSITARI EN UNIÓ EUROPEA-XINA: CULTURA I ECONOMIA

1. Data de sol·licitud del títol:
Segona quinzena de juliol.
En el termini aproximat d'un any arribarà a la Gestió Acadèmica de FUABFormació el títol oficial. Podràs passar a recollir-ho personalment durant l'horari d'obertura de la Gestió Acadèmica amb el DNI o passaport. També es pot enviar a l'ambaixada o consolat d'Espanya més proper al graduat, seguint el procediment d'enviament de títols a l'estranger.*

*Contacta amb la Gestió Acadèmica per al enviament de títols a l’estranger i el seu cost: <fuab.formacio.masters.oficials@uab.cat>

2. Data de recollida del certificat substitutori del títol:
En el termini aproximat d'una setmana al juliol o d'un mes la resta de l'any, arribarà a la Gestió Acadèmica un Certificat Substitutori del Títol. Aquest document és trilingüe (català, castellà i anglès) i té la mateixa validesa i efectes que el títol oficial fins que aquest sigui emès.

Si necessites que el títol o un document acadèmic tingui validesa a l'estranger, has de dirigir-te al Gabinet Jurídic de la UAB abans d'iniciar qualsevol procés de legalització:
Gabinet Jurídic de la UAB
Edifici del Rectorat
Campus Universitari
Tel. 935812574