Master oficial en UE-China cultura y economía

Official master course of EU-China culture & economy

Terminis

Dates de preinscripció de (80 places):

Des del 16 del gener fins al 10 del setembre de cada any.
Per als candidats que viuen fora del territori espanyol, la data límit de preinscripció és el 30 del juny de cada any, ja que els terminis d'obtenció del visat es podrien solapar amb el començament de les classes.

Data de la matrícula

Abans del 20 del setembre de cada any.
La matrícula es formalitzarà a la Gestió Acadèmica de la fundació UAB de la Universitat Autònoma de Barcelona, situada a:
Planta baixa del Edifici Blanc, Vila Universitària, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona.
https://goo.gl/maps/fuDhXjzJ1PE2

Data, lloc, horari i idioma de les classes

Las classes es realitzen al Edifici K, la Facultat de Traducció i Interpretació, Campus de la UAB, Bellaterra, Barcelona.

https://goo.gl/maps/6Bde5AULHgu

La docència presencial tindrà lloc els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, des de les 15:40 hores fins les 19:00 hores, entre finals del setembre i l'última setmana del març de cada any. La docència és en castellà.
Des de abril fins al 30 del juny de cada any, és el període de la preparació, la redacció i l'avaluació del Treball de fi de màster (TFM), i per últim, la lectura i defensa del TFM es fa al començament del juliol.

La classe presencial es fa íntegrament en castellà.

巴塞罗那自治大学

旅游酒店管理学院

Centre d’Estudis i Recerca
sobre Àsia Oriental
​​​​​

巴塞罗那自治大学东亚研究中心

Facultat de Traducció
i Interpretació

巴塞罗那自治大学翻译学院

 

El Mejor Máster oficial en España