Master oficial en UE-China cultura y economía

Official master course of EU-China culture & economy

Asignatures

Professorat i assignatures

Primer trimestre: (Crèdits = ECTS)

MÒDUL I: UE-XINA, CULTURA (guia docent)
15 ECTS

Teoria de la comunicació intercultural
Prof. Dr. Miguel Rodrigo, Universitat Pompeu Fabra
4 ECTS

Economia i cultura dins els mons xinesos: Sociologia del consum a la Xina
Prof. Dr. Joaquí¬n Beltrán, Universitat Autònoma de Barcelona
4 ECTS

Casos de comunicació intercultural de la UE i Xina
Prof. Dra. Natalia Fernández, Universitat Autònoma de Barcelona
4 ECTS

Cultura i societat a l'Espanya contemporània
Prof. Dra. Amelia Sáez López, Universitat Autònoma de Barcelona
3 ECTS

MÒDUL II: RELACIONS UE-XINA (guia docent)
12 ECTS

Acció exterior de la UE
Prof. Federico Guerrero, Universitat Autònoma de Barcelona
4 ECTS

Relaciones Diplomáticas entre la UE y China
Prof. Dr. Carlos Martín, Universitat Autònoma de Barcelona
2 ECTS

China como potencia intrnacional: introducción a los concpetos básicos del sitema internacional
Prof. Dr. Carlos Martín, Universitat Autònoma de Barcelona
2 ECTS


Estudi comparatiu de sistema jurídic mercantil de la UE i Xina
Prof. José García Cano, CEO, Gabinete de asesoramiento empresarial
4 ECTS

MÒDUL III: UE-XINA, ECONOMIA (guia docent)
15 ECTS


Relacions econòmiques entre la UE i Xina
Prof. Dr. Josep Brañas, Universitat Autònoma de Barcelona
4 ECTS

Economia d'Europa i Espanya I
Prof. Dr. Jordi Rosell, Universitat Autònoma de Barcelona
2 ECTS

Economia d'Europa i Espanya II
Prof. Dra. Lourdes Viladomiu, Universitat Autònoma de Barcelona
2 ECTS

Gestió del Turisme de la Unió Europea i Xina
Prof. Dra. Gemma Francés, Universitat Autònoma de Barcelona
2 ECTS

L'economia xinesa del segle XXI
Prof. Dr. Didac Cubeiro, Univesitat Autònoma de Barcelona
3 ECTS

Productes i destinacions turístiques emergents entre Europa i la Xina
Prof. Dra. Gemma Franccés, Universitat Autònoma de Barcelona
2 ECTS

Segon trimestre:

MÒDUL IV: UE-XINA, DIRECCIÓ D’EMPERESA (guía docent)
12 ECTS

Estratègia de negociació UE-Xina
Prof. Dr. Minkang Zhou, Universitat Autònoma de Barcelona
4 ECTS

Triangle d'Espanya, Amèrica i Xina
Prof. Dr. Joan Ripoll, Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona
4 ECTS

UE i Xina Màrqueting
Prof. Dr. Josp Mª Coll Morell, Business School Barcelona (EADA)
4 ECTS

Subtotal: 
54 ECTS

Mòdul V: TFM 6 ECTS

Metodologia del TREBALL DE FI DE MÀSTER (TFM)
Prof. Dr. Minkang Zhou, Universitat Autònoma de Barcelona
1 ECTS

Treball de Fi de Máster (Guía de TFM)
 5 ECTS

Total: 60 ECTS

Horari de classe: del setembre a l’abril, de dilluns a divendres, 15:40-19:00.
Treball de fi de Màster: des de l’abril fins el juny.
Lectura i defensa pública de TFM: primera quinzena del juliol.
Lloc de les classes: Edifici K, Campus de la UAB, Bellaterra, Barcelona.
https://goo.gl/maps/6Bde5AULHgu

巴塞罗那自治大学

旅游酒店管理学院

Centre d’Estudis i Recerca
sobre Àsia Oriental
​​​​​

巴塞罗那自治大学东亚研究中心

Facultat de Traducció
i Interpretació

巴塞罗那自治大学翻译学院

 

El Mejor Máster oficial en España