Master oficial en UE-China cultura y economía

Official master course of EU-China culture & economy

Asignatures

Professorat i assignatures

Primer trimestre: (Crèdits = ECTS)

MÒDUL I: UE-XINA, CULTURA (guia docent)15 ECTS

Teoria de la comunicació intercultural
Prof. Dra. Xianghong Qu, Universitat Autònoma de Barcelona
4 ECTS

Economia i cultura dins els mons xinesos: Sociologia del consum a la Xina
Prof. Dr. Joaquín Beltrán, Universitat Autònoma de Barcelona
4 ECTS

Casos de comunicació intercultural de la UE i Xina
Prof. Dra. Natalia Fernández, Universitat Autònoma de Barcelona
4 ECTS

Cultura i societat a l'Espanya contemporània
Prof. Dra. Amelia Sáez López, Universitat Autònoma de Barcelona
3 ECTS

MÒDUL II: RELACIONS UE-XINA (guia docent)12 ECTS

Acció exterior de la UE
Prof. Federico Guerrero, Universitat Autònoma de Barcelona
4 ECTS

Relaciones Diplomáticas entre la UE y China
Prof. Dr. Lluc López, Universitat Autònoma de Barcelona
2 ECTS

China como potencia internacional: introducción a los concpetos básicos del sitema internacional
Prof. Dra. Nora Sainz, Universitat Autònoma de Barcelona
2 ECTS


Estudi comparatiu de sistema jurídic mercantil de la UE i Xina
Prof. José García Cano, CEO, Gabinete de asesoramiento empresarial
4 ECTS

MÒDUL III: UE-XINA, ECONOMIA (guia docent)15 ECTS

Relacions econòmiques entre la UE i Xina
Prof. Dr. Josep Brañas, Universitat Autònoma de Barcelona
4 ECTS

Economia d'Europa i Espanya I
Prof. Dr. Jordi Rosell, Universitat Autònoma de Barcelona
2 ECTS

Economia d'Europa i Espanya II
Prof. Dra. Carmen Estévez, Universitat Autònoma de Barcelona
2 ECTS

Gestió del Turisme de la Unió Europea i Xina
Prof. Dra. Gemma Francés, Universitat Autònoma de Barcelona
2 ECTS

L'economia xinesa del segle XXI
Prof. Dr. Didac Cubeiro, Univesitat Autònoma de Barcelona
3 ECTS

Productes i destinacions turístiques emergents entre Europa i la Xina
Prof. Dra. Gemma Franccés, Universitat Autònoma de Barcelona
2 ECTS

Segon trimestre:

MÒDUL IV: UE-XINA, DIRECCIÓ D’EMPERESA (guía docent)12 ECTS

Estratègia de negociació UE-Xina
Prof. Dr. Minkang Zhou, Universitat Autònoma de Barcelona
2 ECTS

Triangle d'Espanya, Amèrica i Xina
Prof. Dr. Joan Ripoll, Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona
4 ECTS

Sistema de gestió empresarial UE-Xina
Prof. Dr. Josp Mª Coll Morell, Business School Barcelona (EADA)
2 ECTS

Màrqueting i gestió de Pimes UE-Xina
Prof. Montse Dinarès Quera, Consulting MONSHOT (CEO)
4 ECTS

Subtotal: 54 ECTS


Formació complementària

Introducció a l'economia
Prof. Dr. Didac Cubeiro, Universitat Autònoma de Barcelona
6 ECTSMòdul V: TFM (Guía de TFM) 6 ECTS

Metodologia del TREBALL DE FI DE MÀSTER

Prof. Dr. Minkang Zhou, Universitat Autònoma de Barcelona
1 ECTS

Treball de Fi de Máster

5 ECTS

Total: 60 ECTS

Horari de classe: del setembre a l’abril, de dilluns a divendres, 17:00-20:20.
Treball de fi de Màster: des de l’abril fins el juny.
Lectura i defensa pública de TFM: primera quinzena del juliol. (Prema aquí per a conèixer el calendari acadèmic del grup I y del grup II)
Lloc de les classes: Edifici K, Campus de la UAB, Bellaterra, Barcelona.
https://goo.gl/maps/6Bde5AULHgu