Master oficial en UE-China cultura y economía

Official master course of EU-China culture & economy

Preinscripció

Requisits per a la preinscripció i taxes:
Per accedir al curs de Màster, és indispensable complir amb els següents requisits:
Posseir un títol universitari de grau de 240 ECTS ó equivalent ó de llicenciatura que acrediti el nivell demanat de castellà i anglès, a més d'una sèrie de coneixements del món cultural, econòmic i empresarial de la UE i Xina.
El nivell d'idioma espanyol ha de ser com a mínim el B2 segons el marc europeu d'idiomes: DELE B2 o SIELE B2.

S'ofereixen vint (20) places com a mínim i vuitanta (80) com a màxim per a cada curs. Es realitzarà una selecció prèvia dels candidats en funció del compliment dels requisits demanats.

Documents a presentar per a la preinscripció

1. Currículum Vitae (Model de CV)
2. Fotocòpia de les notes dels estudis universitaris (català o castellà)
3. Carta de recomanació
4. Carta de motivació per a l'estudi d'aquest Màster
5. Fotocòpia del títol universitari, o al seu defecte, una fotocòpia de la sol·licitud del títol i/o certificat d’estudi al qual consti la data de graduació i obtenció del títol
6. Taxa d'inscripció: trenta euros amb vint-i-un (30,21 €) amb targeta de crèdit al web de la UAB

* Per al dia de la matrícula tots els documents estrangers han d'estar degudament postil·lats o legalitzats per via diplomàtica mitjançant el consolat o l’ambaixada d'Espanya.
** La UAB no realitza devolucions de les taxes de preinscripció.

Passos a seguir:
1. Preinscripcions:

Període: Des del 16 del gener fins al 10 del setembre de cada any.

Efectuar la preinscripció mitjançant la pàgina oficial de màsters de la UAB:
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/informacio-academica-dels-masters-oficials/sol-licitud-d-admissio-1345648554538.html
• Obtenir el NIU, si ja ho tens, accedir a la preinscripció directament;
• Introduir totes les dades necessaries;
• Escanejar i pujar tots els documents requerits;
• Abonar la tassa de preinscripció (30,21 € euros no reemborsables) amb targeta bancaria.
• Descarregar el comprovant de la preinscripció.

2. Reserva de plaça:
En el termini aproximat de 15 dies la coordinació del màster decidirà l'admissió o denegació del candidat, el Centre FUABFormació es posarà en contacte via correu electrònic amb el/la pre-admès/a per tal de formalitzar la reserva de plaça.
La reserva de plaça s'haurà de fer efectiva en el termini màxim d'una setmana, mitjançant pagament online*. Si en aquest període no s'ha fet efectiva la reserva, el Centre tindrà dret a cobrir aquesta plaça amb una altra candidatura.

Reserva de plaça: 2.000€
* S'enviarà un enllaç per correu electrònic per tal de poder fer el pagament de la reserva.
** Si tens qualsevol incidència amb el pagament online pots contactar amb: <fuab.formacio.masters.oficials@uab.cat>

3. Matriculació:
El Centre FUABFormació indicarà a l'estudiant dia i hora per formalitzar la matrícula a la primera quinzena del setembre.
En el cas de que no puguis fer la matrícula, el Centre no retornarà l'import de la reserva sense una justificació acceptable.

4. Documents a aportar per a la matriculació:
Estudiants amb la titulació de l'UE:
• Formulari de matriculació (serà facilitat pel Centre FUABFormació).
• Original i fotocòpia (o còpia compulsada) del títol acadèmic per les dues cares o bé del comprovant de pagament de taxes d'expedició del títol.
• Original i fotocòpia (o còpia compulsada) de l'expedient acadèmic del grau / llicenciatura de la UE.
• Fotocòpia del DNI / NIE / Passaport.
• 2 fotografies de mida carnet (originals, no fotocòpies).
• Si és Família Nombrosa, original i fotocòpia del carnet de Família Nombrosa (no és vàlid el carnet individual). Si és discapacitat, justificant del grau de la discapacitat.
• Si es va sol·licitar beca, resguard de l'acreditació de l'AGAUR.

Estudiants amb la titulació estrangera:
• Formulari de matriculació (serà facilitat pel Centre FUABFormació).
• Original i fotocòpia (o còpia compulsada) del títol traduït al castellà, degudament homologat o legalitzat per la postil·la de l'Haia o per via diplomàtica.
• Original i fotocòpia (o còpia compulsada) de l'expedient acadèmic del grau / llicenciatura traduït al castellà, degudament homologat o legalitzat per la postil·la de l'Haia o per via diplomàtica.
• Fotocòpia del NIE o passaport.
• 2 fotografies de mida carnet (originals, no fotocòpies).