Master Oficial en UE-China Cultura y Economía

Official master course of EU-China culture & economy

09 CONTACTES

1. Coordinació:

El coordinador del curs és Dr. Minkang Zhou.
Per a qualsevol consulta, informació o ajuda durant el període de la matrícula, el curs I desprès de la graduació, podràs posar-te en contacte amb:

Dr. Minkang Zhou, EUTDH/CERAO/FTI de la Universitat Autònoma de Barcelona
Telèfon: 0034935812616; Fax: 0034-935813266.
Email: <master.euchina@uab.cat>

2. Entitat de coordinació i gestió:
Gestió acadèmica de la fundació UAB de la Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici Blanc, planta baixa, Vila Universitària,
08193 Bellaterra, Barcelona. 

Telèfon: 0034-663089973; 0034-935929710

Email: fuab.formacio.masters.oficials@uab.cat

www.fundaciouab.com
UAB
Escola Universitaria de Turisme i Direcció Hotelera
巴塞罗那自治大学旅游酒店管理学院
巴塞罗那自治大学东亚研究中心
巴塞罗那自治大学翻译学院